O konferencii

 

Ako zreformovať vysoké školstvo na Slovensku a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia? Ako reflektovať na skutočné potreby a záujmy novej generácie študentov? Ako zatraktívniť formy výučby, a intenzívne prepojiť vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce?

Hlavné témy aktuálneho ročníka konferencie UNIVERSITY DAY sa opäť venovali horúcim otázkam a najväčším prioritám slovenského vzdelávania.  Odborníci z branže a technologickí experti sa zaoberali konkrétnymi možnosťami skvalitnenia slovenského školstva, predstavili najnovšie možnosti a technologické nástroje, ktoré posunú vzdelávanie do 21. storočia  – od sieťových riešení cez elektronizáciu služieb až po internet vecí.

Konferencia priniesla vízie budúcnosti dostupné už dnes, zaujímavé inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény a najmä príležitosť zdieľať názory, skúsenosti a návrhy s lídrami segmentu vzdelávania. 

Najväčšou pridanou hodnotou konferencie UNIVERSITY DAY boli živé a interaktívne diskusie o reálnych potrebách vzdelávania, študentov aj učiteľov, a hľadanie odpovedí na otázky, ktoré zástupcovia našich univerzít, samotní študenti aj ľudia z praxe považujú za prioritné. Aj vy ste mohli byť vďaka University Day súčasťou podnetných diskusií, ktoré môžu významne ovplyvniť ďalšie smerovanie vzdelávania na slovenských vysokých školách. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník konferencie University Day, vďaka ktorej budeme mať opäť možnosť posunúť vzdelávanie na Slovensku na vyššiu úroveň.

Pozrite si videoreportáž

 

UNIVERSITY DAY 2018: Výsledky prieskumu medzi slovenskými akademikmi

 

Reportáž z konferencie & Špecializovaný magazín eduNEWS

 

Slovenské univerzity potrebujú viac myslieť na študentov


Slovenské vysoké školstvo potrebuje zmenu. Študenti požadujú menej učenia sa naspamäť, firmy by privítali viac kvalifikovaných zamestnancov, akademickému sektoru zas chýbajú peniaze. Prečítajte si reportáž a dozviete sa, aké zmeny pomôžu univerzitám aj študentom.
Zobraziť článok

Špeciálne vydanie: Magazín eduNEWS


V špecializovanom magazíne nájdete množstvo noviniek a zaujímavostí z oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Pravidelne prináša aktuality a užitočné inovácie, a odborníci v ňom predstavujú inšpiratívne projekty a využitie nových technológií pre moderné školstvo.
Zobraziť článok

 

University Day 2018 – Ako hodnotia konferenciu účastníci

 

 

Hlavné témy

 

REFORMA UNIVERZÍT

• Iniciatíva To dá rozum
• Výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 16 000 respondentov

VZDELÁVANIE A INFRAŠTRUKTÚRA

• Bezpečnosť a ochrana dát a nové nariadenie GDPR
• Scoring vzdelávania
• Manažment a vyhodnocovanie študenta
• Wifi – monitoring študentov
• Budúcnosť IoT a univerzity
• Riadenie úloh a interných procesov
• Elektronické služby univerzít

AKO BYŤ ATRAKTÍVNY PRE ŠTUDENTOV?

• Prečo študenti odchádzajú do zahraničia?
• Ako spopularizovať záujem o technické univerzity?
• Zvýšenie digitálnej gramotnosti

Program konferencie

 
 • BLOK I. / 13.9.2018, 11:20 – 12:00

  Reforma univerzít

  • Iniciatíva To dá rozum
  • Výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 16 000 respondentov

   

  • PREZENTÁCIA

   Využime množstvo dát a spätnej väzby na aktívnu zmenu vzdelávania na Slovensku smerom k študentom a ich potrebám.

   Renáta Hall / To dá rozum

    

   
 • BLOK II. / 13.9.2018, 13:00 – 15:00

  Vzdelávanie a infraštruktúra

  • Bezpečnosť a ochrana dát a nové nariadenie GDPR
  • Scoring vzdelávania
  • Manažment a vyhodnocovanie študenta
  • Wifi – monitoring študentov
  • Budúcnosť IoT a univerzity
  • Riadenie úloh a interných procesov
  • Elektronické služby univerzít

   

  • INTERAKTÍVNE FÓRUM

   Spoznajte najnovšie nástroje, ktoré skvalitnia vzdelávanie na vašej univerzite. Svetové trendy vám predstavia globálni technologickí lídri.

   IBM / CISCO, ALEF

    

   
 • BLOK III. / 13.9.2018, 15:30 – 17:30

  Ako byť atraktívny pre študentov

  • Prečo študenti odchádzajú do zahraničia?
  • Ako spopularizovať záujem o technické univerzity?
  • Zvýšenie digitálnej gramotnosti

   

  • DISKUSIA

   Identifikujme problematické miesta slovenského vzdelávania a nájdime spôsob, ako ich zlepšiť.

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Zástupcovia univerzít / Zástupca študentskej rady / Experti z praxe / Súkromný sektor
   

Spíkri

 • 1
  Ing. Marek Paščák DATALAN
  Ing. Marek Paščák DATALAN
 • 1
  Martin Sukuba DATALAN
  Martin Sukuba DATALAN
 • 1
  Mgr. Jozef Jurkovič generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR
  Mgr. Jozef Jurkovič generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR
 • 1
  Mgr. Renáta Hall, PhD. riaditeľka projektu To dá rozum a analytička pre oblasť vysokého školstva a vedy
  Mgr. Renáta Hall, PhD. riaditeľka projektu To dá rozum a analytička pre oblasť vysokého školstva a vedy
 • 1
  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 1
  Ing. Petra Kotuliaková, PhD. zakladateľka Aj ty v IT
  Ing. Petra Kotuliaková, PhD. zakladateľka Aj ty v IT
 • 1
  Bc. Bálint Lovász predseda / Študentská rada vysokých škôl
  Bc. Bálint Lovász predseda / Študentská rada vysokých škôl
 • 1
  Miloslav Gregáň DATALAN
  Miloslav Gregáň DATALAN
 • 1
  Ján Bӧjtӧs DATALAN
  Ján Bӧjtӧs DATALAN
 • 1
  Ing. Adam Majerský DATALAN
  Ing. Adam Majerský DATALAN
 • 1
  Marian Halinkovič DATALAN
  Marian Halinkovič DATALAN
 • 1
  Michal Štekláč DATALAN
  Michal Štekláč DATALAN
 • 1
  Richard Šufliarsky DATALAN
  Richard Šufliarsky DATALAN
 • 1
  Michal Noga DATALAN
  Michal Noga DATALAN
 • 1
  Miroslav Marko IBM
  Miroslav Marko IBM
 • 1
  David Enc IBM
  David Enc IBM
 • 1
  Fridrich Matejik IBM
  Fridrich Matejik IBM
 • 1
  Jan Louda IBM
  Jan Louda IBM
 • 1
  Martin Vívodik IBM
  Martin Vívodik IBM
 • 1
  Marián Puttera CISCO
  Marián Puttera CISCO
 • 1
  Milan Rášo CISCO
  Milan Rášo CISCO
 • 1
  Lukáš Bordák ALEF
  Lukáš Bordák ALEF
 • 1
  Radim Mutina ALEF
  Radim Mutina ALEF
 • 1
  Peter Zvarík EPSON
  Peter Zvarík EPSON

Partneri

Fotoreportáž - ročník 2018

 

Kontakt