Registrácia

O konferencii

 

Ako zreformovať vysoké školstvo na Slovensku a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia? Ako reflektovať na skutočné potreby a záujmy novej generácie študentov? Ako zatraktívniť formy výučby, a intenzívne prepojiť vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce?

Hlavné témy aktuálneho ročníka konferencie UNIVERSITY DAY sa opäť venujú horúcim otázkam a najväčším prioritám slovenského vzdelávania.  Odborníci z branže a technologickí experti sa budú venovať konkrétnym možnostiam skvalitnenia slovenského školstva, predstavia najnovšie možnosti a technologické nástroje, ktoré posunú vzdelávanie do 21. storočia  – od sieťových riešení cez elektronizáciu služieb až po internet vecí.

Konferencia prinesie vízie budúcnosti dostupné už dnes, zaujímavé inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény a najmä príležitosť zdieľať názory, skúsenosti a návrhy s lídrami segmentu vzdelávania.

Najväčšou pridanou hodnotou konferencie UNIVERSITY DAY sú živé a interaktívne diskusie o reálnych potrebách vzdelávania, študentov aj učiteľov, a hľadanie odpovedí na otázky, ktoré zástupcovia našich univerzít, samotní študenti aj ľudia z praxe považujú za prioritné. Aj vy môžete byť vďaka University Day súčasťou podnetných diskusií, ktoré môžu významne ovplyvniť ďalšie smerovanie vzdelávania na slovenských vysokých školách.

Príďte, aktívne sa zapojte, získajte cenné informácie a skúsenosti, a rozšírte svoje obzory o nové možnosti, ktoré do škôl prináša svet IT a ktoré posunú vzdelávanie na vyššiu úroveň.

KLIKNITE – A PRIHLÁSTE SA ONLINE

Tešíme sa na stretnutie!

Pozrite si videoreportáž z ročníka 2017

Výsledky prieskumu medzi slovenskými akademikmi – ročník 2017

 

Hlavné témy

 

VZDELÁVANIE A INFRAŠTRUKTÚRA

• Bezpečnosť dát a nové nariadenie GDPR
• Scoring vzdelávania
• Manažment a vyhodnocovanie študenta
• Wifi = IoT = monitoring/navigácia
• Riadenie úloh a interných procesov
• Elektronické služby univerzít

REFORMA UNIVERZÍT

• Iniciatíva to dá rozum
• Výsledky prieskumu

AKO BYT ATRAKTÍVNY PRE ŠTUDENTOV?

• Prečo študenti odchádzajú do zahraničia
• Ako spopularizovať záujem o technické univerzity
• Zvýšenie digitálnej gramotnosti

Partneri

Fotoreportáž - ročník 2017

 

Kontakt