O konferencii

 

Vitajte na univerzite 21. storočia.
Odborná konferencia University Day 2015 predstavuje netradičnú konferenciu, ktorej cieľom je predovšetkým inšpirovať zaujímavými nápadmi a technológiami pre podporu  vzdelávania a digitalizáciu agendy aj procesov. Témou aktuálneho ročníka boli prezentácie a najmä otvorené diskusie o tom, ako moderné nástroje využívané súčasnou generáciou študentov preniesť aj do univerzitnej praxe a zjednodušiť, zefektívniť a zároveň zintenzívniť vzájomnú komunikáciu.

Konferencia je výnimočná aj svojim formátom, každý spíker má 7 minút na to, aby predstavil aktuálne trendy, technologické novinky, či zaujímavé príklady z praxe.

UNIVERSITY DAY je jedinečná príležitosť získať cenné informácie a podeliť sa o skúsenosti so zástupcami akademickej obce a technologickými lídrami.


Kľúčové témy

 

Vzdelávanie

• Telekonferencie. Technológie v triedach.
• Diferencované vzdelávanie
• Nové metódy vzdelávania s nositeľnými technológiami

Informácie

• Ranking škôl a študentov
• Umelá inteligencia, správa dát s významom

Veda a výskum

• Modelovanie a simulácie vo výskume
• Interdisciplinárny výskum
• Netradičné technológie

 

Digitálna univerzita

• Triedenie a vyťažovanie dát
• Zdieľanie dokumentov
• Manažment mobilných zariadení
• Ochrana obsahu v ére mobility

Infraštruktúra pre univerzity

• Ako prežiť informačnú katastrofu?
• Wifi
• Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu
• Privátne cloudy
• Virtualizácia sietí

Učebný obsah

• Personalizácia vzdelávacieho obsahu
• Cloudové platformy a aplikácie vo vzdelávacom procese
• Online vzdelávanie. Interaktívne vzdelávanie

Program konferencie

 
 • BLOK 1

  Infraštruktúra pre univerzity

  • Ako prežiť informačnú katastrofu?
  • Cloudová infraštruktúra v univerzitnom výskume
  • Bezpečná a moderná WiFi
  • Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu k dátam
  • Virtualizácia sietí

  • 1

   Ako prežiť informačnú katastrofu? Škola prežitia pre Vaše systémy.

   Ján HARMAN / DATALAN

   TRENDY

   Nová, bezpečná, na cloude založená technológia na disaster recovery. Zabezpečí vysokú dostupnosť kritických aplikácií bez nákladov na stavbu a prevádzku záložného dátového centra. Otvára možnosti pre kontinuitu prevádzky, či už celého lokálneho dátového centra, alebo len niektorých kritických aplikácií. Toto všetko ako nová služba od DATALANu.

   Prezentácia Ján Harman DATALAN

  • 2

   Využitie cloudovej infraštruktúry v univerzitnom výskume. Privátny cloud na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

   Pavel ČIČÁK / Slovenská technická univerzita.

   CASE STUDY

   Prezentácia Pavel Čičák STU Bratislava

  • 3

   Moderná a bezpečná Wifi infraštruktúra.

   Pavol HRONEC / Cisco

   CASE STUDY

   Prečo budovať moderné a kvalitné Wifi pokrytie? Ako vybudovať bezpečnú Wifi infraštruktúru?

  • 4

   Máte pocit, že Vám niekto nepovolaný snorí v dátach? Bezpečnosť dát alebo monitorovanie prístupu k databázam.

   Ján BOJTOŠ / DATALAN

   DEMO

   Zamestnanci, administrátori, externisti, vývojári, aplikácie, aplikačné servery na jednej strane a firemné citlivé dáta na strane druhej. Kto, kedy, ako k nim pristupuje a čo s nimi robí?  Je čas mať veci pod kontrolou. Data security riešenie poskytuje holistický prístup na ochranu a monitorovanie Vašich dát proti nežiadanému úniku.

   Prezentácia Ján Bojtoš DATALAN

   

   
 • BLOK 2

  Digitálna univerzita

  • Automatické triedenie a vyťažovanie dát z dokumentov
  • Zdieľanie dokumentácie v rámci študentských tímov a ich dostupnosť odkiaľkoľvek
  • Mobilita na vysokých školách

  • 5

   Ušetrite si prácu a cenný čas pri správe dokumentov.

   Andrej DOBÁK / DATALAN

   DEMO

   Automatické triedenie a vyťažovanie dát z dokumentov.

  • 6

   Šikovné riešenie pre správu študentských dokumentov a dát v rôznych formátoch.

   Richard ŠUFLIARSKY, Tomáš BYSTRICKÝ / DATALAN

   DEMO

   Podpora zdieľania dokumentácie v rámci tímov. Všetky dokumenty stále dostupné z internátu, v škole, a aj v mobilných zariadeniach.

   Prezentácia Richard Šufliarsky DATALAN


    
  • 7

   Mobilita v prostredí vysokých škôl - tablety HP.

   Pavol KOLLÁR / HP

   DEMO

   Prezentácia Pavol Kollár HP

  • 8

   Využitie dronov pri výuke riešenia modelových situácii dopravných nehôd.

   plk. JUDr. Robert ODLER, PhD. / Akadémia policajného zboru v Bratislave

   DEMO

   Pohľad z vtáčej perspektívy pri dokumentovaní dopravných nehôd. Lepšia orientácia pri zásahoch záchranných a bezpečnostných zložiek. Možnosti vyhľadávania (osoby, ktoré vypadli z auta, ušli z miest dopravnej nehody z dôvodu šoku a pod. účastníkov dopravných nehôd.

   Prezentácia Robert Odler UAV

   
 • Diskusia

  Trendy a perspektívy vo vzdelávaní.

  Panelová diskusia významných zástupcov akademickej obce a technologických lídrov.

  • Moderná univerzita v horizonte 2020
  • Kde je najväčší potenciál v akademickej sfére
  • Čo sa podarilo na slovenských univerzitách. Úspešné projekty. Výsledky.

  • Diskusia

   Trendy a perspektívy vo vzdelávaní.

     Hostia:

   Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor / Slovenská technická univerzita v Bratislave
   Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor / Žilinská univerzita v Žiline
   Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor / Univerzita Komenského v Bratislave
   RNDr. Zuzana Kovačicová, PhD., prorektorka / Univerzita Komenského v Bratislave 
   Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., prorektor / Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
   RNDr. Andrej Jankech, PhD., prorektor / Technická univerzita vo Zvolene

   a ďalší významní zástupcovia akademickej obce a technologických lídrov:
   František Baranec, Regional Sales Manager, Public Sector, Enterprise & Commercial / Cisco Systems Slovakia
   Martin Sůra, CEO / HP Slovensko
   Marek Paščák, CEO / DATALAN

   

   
 • BLOK 3

  Moderné vzdelávanie.

  • Univerzita v roku 2020 - ako ovplyvní trend internet of Things vzdelávanie v budúcnosti?
  • Platformy pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu
  • Online vzdelávanie v praxi. Elektronické vzdelávanie ako cloudová služba
  • Videokomunikácia vo výučbe. Inovácie v príprave budúcich učiteľov.

  • 9

   Univerzita v roku 2020. "Internet of things and Digital Making" – svetové technologické trendy a ich využite v modernom vzdelávaní.

   Arabella BAKKER / Samsung Electronics, Europe Regional Headquarters

   TRENDY

   * Prezentácia v angličtine

   Prezentácia Arabela Bakker Samsung

  • 10

   eVzdelávanie v praxi.

   Róbert ŠIMEK / DATALAN

   DEMO

   Platforma pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu a služby pre vyučujúcich a študentov.

   Prezentácia Róbert Šimek DATALAN

  • 11

   Online vzdelávanie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

   Petr KUNC, IBM Česká republika

   CASE STUDY

   V univerzitnom prostredí je prirodzené, že spolupráca medzi študentami v rámci predmetu prebieha prostrednícvtom sociálnych sietí ako je Facebook alebo Google+. Nevýhodou týchto externých sietí je, že obrovské množstvo informácií sa stratí v skupinách, ktoré zanikajú po odchode študentov  alebo po skončení kurzu. Interná sociálna sieť v rámci univezrity prináša výhody, ktoré poskytujú verejné siete v kontrolovanom prostredí  a zároveň možnosť uchovať intelektuálny kapitál v rámci univerzity.  Vysoká škola ekonomická v Prahe ako jedna z prvých univerzít zaviedla sociálnu sieť IBM Connections pre vybrané predmety a 2 fakulty VŠE.

   Prezentácia Petr Kunc IBM

  • 12

   Vytvorte si zázemie pre kvalitné vzdelávanie, ktoré Vám umožní sústrediť sa v prvom rade na obsah a atraktívnu formu. Elektronické vzdelávanie ako cloudová služba.

   Peter BALCO / HP

   DEMO / CASE STUDY

   Prioritou univerzít je vzdelávanie a tvorba obsahu, respektíve jeho zdieľanie.  Pozrite si technológiu na princípe cloudovej služby, ktorá podporuje interaktívne vzdelávanie, zvýši jeho efektivitu, súťaživosť, a upevní kredibilitu univerzity.
   Ukážka zaujímavej a cenovo výhodnej platformy pre e-vzdelávanie.

   Prezentácia Peter Balco HP

    

  • 13

   Video komunikácia vždy a všade.

   Pavol HRONEC / Cisco

   CASE STUDY

   Prečo je video komunikácia a spolupráca fenomén dnešnej doby a ako ju využiť v štúdiu a vzdelávaní?

  • 14

   Inovácie v príprave budúcich učiteľov.

   Zuzana Molčanová / Microsoft Slovakia

   CASE STUDY

   Rozvoj IKT zručností nemôže začať až vtedy, keď absolventi učiteľských smerov nastúpia do školy. Pre využívanie technológií vo vzdelávacom procese musia byť pripravovaní už študenti. Ukážeme moderné a inovatívne riešenie pre učiteľov prírodovedných predmetov s využitím najnovších technológií a riešení Microsoftu a partnerov.

   Prezentácia Zuzana Molčanová Microsoft

   
 • BLOK 4

  Správa informácií na univerzitách. Analytika vo vede a výskume.

  • Vyhodnotenie veľkého objemu dát z veľkého počtu zdrojov v reálnom čase.
  • Ranking škôl a ďalšie využitie prediktívnej analytiky. Vzdelávanie zamerané na študenta
  • Big Data technológie vo vede a výskume.

  • 15

   Možnosti využitia sémantického spracovania komplexných udalostí (SCEP) pri jednotnom spracovaní a vyhodnotení veľkého množstva kontinuálnych a archivovaných dát z veľkého počtu zdrojov v reálnom čase.

   Stanislav LEVÁRSKY / DATALAN

   DEMO

   Flexibilita, vysoký výkon a jednoduchá implementácia v prostredí vedy a výskumu.

  • 16

   Vzdelávanie zamerané na študenta.

   Robert TICKELL / IBM United Kingdom

   Biznis analytika ako cenný zdroj informácií, ktorý môže pomôcť pri nábore šikovných študentov, ich aktívnom zapojení do výučby, spolupráci a v neposlednom rade aj pri posilnení reputácie univerzity.
   Predstavíme Vám technológiu, ktorá v praxi poskytuje personalizovaný obsah pre študentov a na základe prediktívnej analytiky poskytuje univerzite cenné informácie.

   * Prezentácia v angličtine

   Prezentácia Robert Tickell IBM


   

  • 17

   Užitočné analýzy dát pre moderné vzdelávanie a vedecko výskumnú činnosť.

   Dávid TKÁČ / DELL

   DEMO / CASE STUDY

   Analytický softvér má na univerzite svoje nezastupiteľné miesto. Bez štatistických výpočtov sa nezaobíde takmer žiadna vedecko výskumná činnosť. Spoznajte jednoduchý nástroj pre zrozumiteľné analýzy dát aj pre odborníkov, ktorí v štastike nie sú „doma“.
   Predstavíme Vám tiež ďalšie možnosti, ako môžu analytické technológie prispieť k úspešnejšiemu uplatneniu študentov v praxi. Skúsenosti z českých, ale aj slovenských univerzít.

   Prezentácia Dávid Tkáč DELL
    

  • 18

   Využitie Big Data technológií pre skvalitnenie výskumu a vzdelávania.

   Eugen MOLNÁR / HP

   CASE STUDY

   Súčasťou HP Frameworku sú aj nástroje pre Big Data a analýzu. Predstavíme Vám koncept ich využitia pre zber, analýzu a vyhodnocovanie vedeckých informácií, ktorým je možné prispieť k zvýšeniu efektívnosti vedeckej činnosti. Koncept je použiteľný aj pre spracovanie študijných informácií za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu.

   Prezentácia Eugen Molnár HP

   
 • Diskusia

  Akčný plán implementácie a digitalizácie školstva do roku 2020.

  Panelová diskusia významných zástupcov akademickej obce a inštitúcií z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Akčný plán – zameranie, priority
  • Výber a hodnotenie projektov
  • Požiadavky pri realizácii

   

  • Diskusia

   Akčný plán implementácie a digitalizácie školstva do roku 2020.

   Hostia:

   Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor / Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
   Prof. Marek Šmid, rektor / Trnavská univerzita v Trnave
   Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor / Žilinská univerzita v Žiline
   Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor / Slovenská technická univerzita v Bratislave
   Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor / Univerzita Komenského v Bratislave
   RNDr. Zuzana Kovačicová, PhD., prorektorka / Univerzita Komenského v Bratislave
   Ing. Róbert Škripko, generálny riaditeľ / Výskumná agentúra

   a ďalší významní zástupcovia akademickej obce.

Spíkri

 • 1
  Arabella BAKKER Samsung Electronics, Europe Regional Headquarters
  Arabella BAKKER Samsung Electronics, Europe Regional Headquarters

  Univerzita v roku 2020. "Internet of things and Digital Making" - svetové technologické trendy a ich využitie v modernom vzdelávaní.

  * Prezentácia v angličtine

 • 1
  Robert TICKELL IBM United Kingdom
  Robert TICKELL IBM United Kingdom

  Vzdelávanie zamerané na študenta.

  Biznis analytika ako cenný zdroj informácií, ktorý môže pomôcť pri nábore šikovných študentov, ich aktívnom zapojení do výučby, spolupráci a v neposlednom rade aj pri posilneniu reputácie univerzity.

  Predstavíme Vám technológiu, ktorá v praxi poskytuje personalizovaný obsah pre študentov a na základe prediktívnej analytiky poskytuje univerzite cenné informácie.

  * Prezentácia v angličtine

 • 1
  Ján Harman DATALAN
  Ján Harman DATALAN
 • 1
  Ján Bӧjtӧs ICT a security manager, DATALAN
  Ján Bӧjtӧs ICT a security manager, DATALAN

  Zodpovedný za presales aktivity a komunikáciu s technologickými partnermi. 

 • 1
  Andrej DOBÁK DATALAN
  Andrej DOBÁK DATALAN

  Ušetrite si prácu a cenný čas pri správe dokumentov.

  Automatické triedenie a vyťažovanie dát z dokumentov.

 • 1
  Richard ŠUFLIARSKY DATALAN
  Richard ŠUFLIARSKY DATALAN

  Šikovné riešenie pre správu študentských dokumentov a dát v rôznych formátoch.

  Podpora zdieľania dokumentácie v rámci tímov. Všetky dokumenty stále dostupné z internátu, v škole, a aj v mobilných zariadeniach.

 • 1
  Tomáš BYSTRICKÝ DATALAN
  Tomáš BYSTRICKÝ DATALAN

  Šikovné riešenie pre správu študentských dokumentov a dát v rôznych formátoch. 

  Podpora zdieľania dokumentácie v rámci tímov. Všetky dokumenty stále dostupné z internátu, v škole, a aj v mobilných zariadeniach.

 • 1
  Róbert ŠIMEK DATALAN
  Róbert ŠIMEK DATALAN

  eVzdelávanie v praxi.

  Platforma pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu a služby pre vyučujúcich a študentov.

 • 1
  Petr KUNC IBM Česká republika
  Petr KUNC IBM Česká republika

  Online vzdelávanie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

  V univerzitnom prostredí je prirodzené, že spolupráca medzi študentmi v rámci predmetu prebieha prostredníctvom sociálnych sietí ako je Facebook alebo Google +. Nevýhodou týchto externých sietí je, že obrovské množstvo informácií sa stratí v skupinkách, ktoré zanikajú po odchode študentov alebo po skončení kurzu. Interná sociálna sieť v rámci univerzity prináša výhody, ktoré poskytujú verejné siete v kontrolovanom prostredí a zároveň možnosť uchovať intelektuálny kapitál v rámci univerzity. Vysoká škola ekonomická v Prahe ako jedna z prvých univerzít zaviedla sociálnu sieť IBM Connections pre vybrané predmety a 2 fakulty VŠE.

 • 1
  Peter BALCO Hewlett-Packard
  Peter BALCO Hewlett-Packard

  Vytvorte si zázemie pre kvalitné vzdelávanie, ktoré Vám umožní sústrediť sa v prvom rade na obsah a atraktívnu formu. Elektronické vzdelávanie ako cloudová služba.

  Prioritou univerzít je vzdelávanie a tvorba obsahu, respektíve jeho zdieľanie.  Pozrite si technológiu na princípe cloudovej služby, ktorá podporuje interaktívne vzdelávanie, zvýši jeho efektivitu, súťaživosť, a upevní kredibilitu univerzity.

  Ukážka zaujímavej a cenovo výhodnej platformy pre e-vzdelávanie.

 • 1
  Zuzana MOLČANOVÁ Microsoft Slovakia
  Zuzana MOLČANOVÁ Microsoft Slovakia

  Inovácie v príprave budúcich učiteľov.

  Rozvoj IKT zručností nemôže začať až vtedy, keď absolventi učiteľských smerov nastúpia do školy. Pre využívanie technológií vo vzdelávacom procese musia byť pripravovaní už študenti. Ukážeme moderné a inovatívne riešenie pre učiteľov prírodovedných predmetov s využitím najnovších technológií a riešení Microsoftu a partnerov.

 • 1
  Stanislav LEVÁRSKY DATALAN
  Stanislav LEVÁRSKY DATALAN

  Možnosti využitia sémantického spracovania komplexných udalostí (SCEP) pri jednotnom spracovaní a vyhodnotení veľkého množstva kontinuálnych a archivovaných dát z veľkého počtu zdrojov v reálnom čase.

  Flexibilita, vysoký výkon a jednoduchá implementácia v prostredí vedy a výskumu.

 • 1
  Dávid TKÁČ DELL
  Dávid TKÁČ DELL

  Užitočné analýzy dát pre moderné vzdelávanie a vedecko výskumnú činnosť.

  Analytický softvér má na univerzite svoje nezastupiteľné miesto. Bez štatistických výpočtov sa nezaobíde takmer žiadna vedecko výskumná činnosť. Spoznajte jednoduchý nástroj pre zrozumiteľné analýzy dát aj pre odborníkov, ktorí v štatistike nie sú "doma". Predstavíme Vám tiež ďalšie možnosti, ako môžu analytické technológie prispieť k úspešnejšiemu uplatneniu študentov v praxi. Skúsenosti z českých, ale aj slovenských univerzít.

 • 1
  Eugen MOLNÁR Hewlett-Packard
  Eugen MOLNÁR Hewlett-Packard

  Využitie Big Data technológií pre skvalitnenie výskumu a vzdelávania.

  Súčasťou HP Frameworku sú aj nástroje pre Big Data a anlýzu.  Predstavíme Vám koncept ich využitia pre zber, analýzu a vyhodnocovanie vedeckých informácií, ktorým je možné prispieť k zvýšeniu efektívnosti vedeckej činnosti. Koncept je použiteľný aj pre spracovanie študijných informácií za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu.

Partneri

Galéria

 

Kontakt