O konferencii

 

Možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, skúsenosti s praxou študentov, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. To je mix zaujímavých nápadov, ktorý hosťom predstavila netradičná konferencia UNIVERSITY DAY.

Každý spíker mal presne 7 minút na to, aby predstavil aktuálne trendy, technologické novinky, či zaujímavé príklady z praxe.

UNIVERSITY DAY bola tiež výbornou príležitosťou zoznámiť sa s najnovšími technológiami, získať cenné informácie a skúsenosti od najvýznamnejších zástupcov akademickej obce a technologických lídrov.

University Day 2016 – Videoreport

Kľúčové témy

 

Veda a výskum

• Možnosti spolupráce univerzít so súkromným sektorom
• Možnosti podpory prostredníctvom fondov EU
• Spracovanie dát
• Zdieľanie poznatkov
• Úspešné aktivity zo Slovenska a zahraničia

Atraktívne vzdelávanie

• Student Engagement – zapojenie študentov do vzdelávacieho procesu
• Nábor študentov
• Atraktívne modely výučby
• Platformy pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu
• Duálne vzdelávanie v praxi

Infraštruktúra pre univerzity

• Bezpečnosť dát
• Pripojenie a wifi riešenia
• Ochrana obsahu v ére mobility, BYOD

Program konferencie

 
 • BLOK 1 (10:00 – 12:00)

  Infraštruktúra pre univerzity

  • Bezpečnosť citlivých dát
  • Cloudová infraštruktúra v univerzitnom výskume
  • Dostupné dáta a dostupné wifi
  • Ochrana a monitoring sietí
  • Komunikácia so študentmi a školami prostredníctvom elektronických schránok

  • 1

   Bezpečnosť citlivých dát. Máte svoje citlivé dáta pod kontrolou?

   Ján Böjtös / DATALAN

   SECURITY

   Kde sa nachádzajú vaše citlivé dáta, kto všetko má k nim prístup, a to nielen vo firme, ale aj na strane samotných dodávateľov riešení? Čo sa s vašimi dátami robí? To sú základné informácie, ktoré by sme o svojich, nielen citlivých dátach mali vedieť.

   Aké sú najčastejšie slabé miesta v bezpečnosti dát vo firmách? Praktický príklad zabezpečenia citlivých dát v spoločnosti, ktorá disponuje desiatkami dodávateľov a tisíckami zamestnancov.

  • 2

   Ako ísť s dobou a zostať pri tom v bezpečí?

   Michal Martinek / Ondrej Burian, IBM

   SECURITY

   Ako je možné riadiť bezpečnosť v heterogénnom prostredí s veľkým množstvom používateľov?

  • 3

   Ja som Admin, kto je viac?

   Ondrej Kis / ALEF Distribution SK

   SECURITY

   Najrýchlejší spôsob na získanie citlivých informácií je zneužitie prístupu privilegovaných účtov. Napriek tomu je manažment prístupových práv často podceňovaný, zanedbávaný a neriešený. Ak aj ignorujete fakt, že až 94% hackerov hľadá prístupové údaje privilegovaných užívateľov, neignorujte samotný ľudský faktor. Kto dohliadne na Admina?

  • 4

   100G v akademickej sieti SANET

   Marian Ďurkovič, predseda Rady správcov uzlov SANETu

   CONNECTIVITY

   V uplynulom roku SANET implementoval novú chrbticovú sieť, ktorá akademickej obci priniesla 100 Gb/s prenosové kapacity a inteligentné smerovanie L2 paketov protokolom TRILL. Prezentácia uvádza výhody zvolenej koncepcie v porovnaní s klasickou technológiou, popisuje technické riešenie, proces migrácie ako aj praktické skúsenosti s prevádzkou novej chrbtice SANETu.

  • 5

   High Performance Network Behavioral Monitoring.

   Roman Cupka / Flowmon Networks

   CONNECTIVITY

   Česká spoločnosť Flowmon Networks pochádza z brnenského univerzitného prostredia a predstaví možnosti, ako je možné spojiť monitoring sietí s vedou a výskumom.

  • 6

   HPE Aruba – vždy dostupné dáta, vždy dostupná wifi

   Pavol Chovanec / HPE

   CONNECTIVITY

   Mimoriadne rýchle dáta a silná wifi v náročnom prostrední Levis Stadion a Ohio State University

  • 7

   Ochrana a optimalizácia univerzitných sietí.

   Lukáš Bordák / CISCO

   CONNECTIVITY

   Súčasná univerzitná sieť musí zniesť rastúci počet vzdelávacích funkcií. Obrovské množstvo užívateľov, zariadení a aplikácií spôsobujú ťažkosti pri ochrane takejto robustnej siete. Aké sú možnosti vás ochrániť? Prípadová štúdia.

  • 8

   Elektronické prihlasovanie študentov na vysokú školu prostredníctvom ÚPVS

   Tomáš Tunega / DATALAN

   DATA

   Automatizovaná komunikácia medzi univerzitami, strednými školami a študentmi prostredníctvom elektronických schránok portálu ÚPVS.

  • 9

   IBM Watson Analytics alebo IBM DATA Science Experience.

   Jindřich Kasal / IBM

   DATA

   Watson Analytics pre univerzitné školstvo.

  • 10

   Moderné prístupy pri budovaní nového dátoveho centra.

   Marián Kováčik / Dell

   DATA

   Aké sú moderné trendy pri budovaní dátových centier? Budú dátové centrá budúcnosti čisto softvérovo definované, alebo majú šancu prežiť aj súčasné klasické prístupy k ich budovaniu? Trendy v oblasti budovania dátových centier.

   

   
   
 • DISKUSIA (13:00 – 14:00)

  VEDA A VÝSKUM. SPOLUPRÁCA UNIVERZÍT SO SÚKROMNÝM SEKTOROM.

  Panelová diskusia významných zástupcov akademickej obce a privátneho sektora.

  • Trendy a inšpiratívne príklady spolupráce na európskej pôde
  • Možnosti podpory prostredníctvom fondov EÚ
  • Potenciál spolupráce, riziká a prekážky
  • Transfer poznatkov a technológií

  • KEYNOTE

   Transfer poznatkov a technológií na Karlovej univerzite v Prahe – o spolupráci s aplikačnou sférou.

   Otomar Sláma, zástupca riaditeľa Centra pre prenos poznatkov a technológií / Karlova univerzita v Prahe


   Panelová diskusia významných zástupcov akademickej obce a privátneho sektora.

   • Trendy a inšpiratívne príklady spolupráce na európskej pôde
   • Možnosti podpory prostredníctvom fondov EÚ
   • Potenciál spolupráce, riziká a prekážky
   • Transfer poznatkov a technológií

     Pozvaní hostia:

   Themis Mastoridis, Assistant Professor / California Polytechnic State University, USA a CERN
   Otomar Sláma, zástupca riaditeľa Centra pre prenos poznatkov a technológií / Karlova univerzita v Prahe
   Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor pre strategické projekty a rozvoj / Slovenská technická univerzita v Bratislave
   Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie a transfer technológií / Technická univerzita v Košiciach
   prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií / CEIT 

   A ďalší významní zástupcovia verejnej správy a súkromnej sféry.

   

   
 • BLOK 2 (14:00 – 14:30)

  VEDA A VÝSKUM

  Panelová diskusia významných zástupcov akademickej obce a technologických lídrov.

  • Internet vecí, drony a ďalšie zaujímavé technológie vo vede a výskume
  • Spracovanie dát
  • Zdieľanie poznatkov
  • Úspešné príklady na Slovensku a v zahraničí

  • 11

   Internet vecí.

   Peter Štolc / DATALAN

   TRENDY

   Je internet vecí iba ďalšou frázou, ktorá zapadne prachom? Pozrite sa na vlastné oči, že to tak nie je. Predstavíme vám kompletnú ukážku siete senzorov komunikujúcich v reálnom čase s analytickou platformou.

  • 12

   Úspešná spolupráca pri projektoch v automobilovom a chemickom priemysle.

   Martin Balog / DATALAN

   CASE STUDY

   Vývoj mechanických a optických meracích systémov pre spoločnosti Nemak, Volkswagen a ďalšie. Monitorovanie NTzásobníku a desorberu pre Duslo Šaľa.

  • 13

   Jaskyňa bez zimy a kvapľov.

   Marek Fabrika / Technická univerzita vo Zvolene

   CASE STUDY

   Piloti trénujú na leteckých simulátoroch, astronauti v bazéne s modelom vesmírnej stanice. A čo lesníci? Tí majú virtuálnu jaskyňu (CAVE Systém) a simulátor lesa. Umožňuje im trénovať zásahy do lesa vo virtuálnom prostredí tak, aby boli čo najlepšie nielen pre človeka, ale aj pre prírodu. O tom ako to funguje, a ako sa to využíva, sa dozviete z prezentácie.

  • 14

   Využitie bezpilotných prostriedkov.

   Branislav Kandera / Žilinská univerzita v Žiline a Juraj Dudáš / UAVONIC

   CASE STUDY

   Využívanie bezpilotných prostriedkov na Žilinskej univerzite v Žiline a právna úprava využívania bezpilotných prostriedkov na Slovensku.

   
   
 • DISKUSIA (15:30 – 16:30)

  Vzdelávanie v 21. storočí

  Panelová diskusia zástupcov akademickej obce, najlepších startupov, odborníkov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a riaditeľov spoločností zo súkromnej sféry.

  • Sú dnešní študenti pripravení pre prax?
  • Modernizácia vzdelávania vďaka technológiám
  • Skúsenosti s praxou študentov v súkromnom sektore, výsledky
  • Duálne vzdelávanie

   

  • Diskusia

   Panelová diskusia zástupcov akademickej obce, najlepších startupov, odborníkov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a riaditeľov spoločností zo súkromnej sféry.

    

   • Sú dnešní študenti pripravení pre prax?
   • Modernizácia vzdelávania vďaka technológiám
   • Skúsenosti s praxou študentov v súkromnom sektore, výsledky
   • Duálne vzdelávanie

   Pozvaní hostia:

   Burton Lee, konzultant, nezávislý poradca a inovátor / Stanford University
   doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ / Štátny pedagogický ústav
   prof. RNDr. Ján Turňa , CSc., generálny riaditeľ / CVTI
   Milan Veselý, generálny riaditeľ / Slovalco, a.s.
   Igor Patráš, člen / Republiková únia zamestnávateľov
   Ing. Jaroslav Holeček, PhD., výkonný viceprezident / Zväz automobilového priemyslu SR

   A ďalší významní zástupcovia verejnej správy a súkromnej sféry

 • BLOK 3 (16:30 – 17:00)

  Atraktívne vzdelávanie

  • Inovácie vo vzdelávaní
  • Prepojenie vzdelávacieho obsahu na základe významu
  • Analýzy hodnotenia predmetov a prednášajúcich
  • Simulácie vo vzdelávaní

  • 15

   Sémantické nástroje a vzdelávací obsah.

   Róbert Šimek / DATALAN

   TRENDY

   Prepojenie vzdelávacieho obsahu na základe významu je prvým krokom k prerodu školského systému na systém, v ktorom bude možné vyučovať témy a nie len predmety. O potenciále a možnostiach, ktoré tieto technológie ponúkajú pre rôzne úrovne vzdelávania, sa budete môcť presvedčiť na praktickej ukážke.

  • 16

   Analýza hodnotení predmetov a prednášajúcich na vysokých školách.

   Eugen Molnár / HPE

   CASE STUDY

   Na univerzite existuje hodnotenie predmetov a prednášajúcich, ktoré zapisujú študenti do textu v neštruktúrovanej forme. Takýto spôsob zbierania výstupov je pre pedagógov neprehľadný a neumožňuje im s dátami pracovať a analyzovať ich . V našej prezentácii ukážeme sentimentálnu analýzu týchto hodnotení, extrakciu špecifikovaných pojmov, následný data mining, ako aj interpretáciu a vizualizáciu výsledkov vo forme, ktorá bude pre pedagógov prínosná.

  • 17

   On-line simulácia riadenia podniku

   Bibiana Sotáková / Softip

   CASE STUDY

   Simulačné hry – efektívna forma osvojenia si vplyvu manažérskych rozhodnutí na podnikové procesy

  • 18

   Vzdelávanie v 21. storočí.

   Marek Paščák / DATALAN

   TRENDY

   Trendy vo vzdelávaní očami technologického partnera, zamestnávateľa a rodiča.

   
   
 • TALKSHOW (17:00 – 17:30)

  Inšpirujme sa od iných

  Na záver konferencie sa s hosťami – Danielom Valúchom z organizácie CERN, Petrou Kotuliakovou a Natáliou Kiskovou zo združenia AjTyvIT a ďalšími porozprávame o úspechoch slovenských študentov v zahraničí a tiež o inšpiratívnych vzdelávacích aktivitách, ktorým nechýbal dobrý nápad a zápal pre vec.

   

  • Talkshow

   O úspechoch slovenských študentov v zahraničí a o inšpiratívnych vzdelávacích aktivitách, ktorým nechýbal dobrý nápad a zápal pre vec.

    

   Školy a vzdelávacie projekty, do ktorých chcú chodiť stovky deti aj počas prázdnin.

   Marek Paščák / DATALAN
    

   O vzdelávaní trochu inak. Zaujímavé a inšpiratívne projekty a aktivity, ktoré stojí za to spoznať.

   Daniel Valúch / CERN

   Vzdelávanie na slovenských univerzitách, vzdelávanie v CERNe, podpora a vyhľadávanie mladých talentov.

    

   O projekte Aj Ty v IT, ktorý vznikol vďaka zanieteniu šikovných ľudí aj bez veľkých peňazí. Prečo je dôležité otvárať tému ženy v IT?

   Petra Kotuliaková a Natália Kisková / AjtyV IT

Spíkri

 • 1
  Burton Lee Stanford University
  Burton Lee Stanford University
 • 1
  Themis Mastoridis California Polytechnic State University
  Themis Mastoridis California Polytechnic State University
 • 1
  Otomar Sláma Univerzita Karlova v Prahe
  Otomar Sláma Univerzita Karlova v Prahe

  Transfer poznatkov a technológií na Karlovej univerzite

 • 1
  Ľudovít Hajduk Štátny pedagogický ústav
  Ľudovít Hajduk Štátny pedagogický ústav
 • 1
  Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Diskusia Veda a výskum

 • 1
  Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Technická univerzita v Košiciach
  Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Technická univerzita v Košiciach

  Diskusia Veda a výskum

 • 1
  prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
  prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. Žilinská univerzita v Žiline

  Diskusia Veda a výskum

 • 1
  prof. RNDr. Ján Turňa , CSc. riaditeľ CVTI
  prof. RNDr. Ján Turňa , CSc. riaditeľ CVTI

  Diskusia Veda a výskum

 • 1
  Marek Paščák generálny riaditeľ, DATALAN
  Marek Paščák generálny riaditeľ, DATALAN
 • 1
  Peter Štolc DATALAN
  Peter Štolc DATALAN

  Internet vecí

 • 1
  Róbert Šimek DATALAN
  Róbert Šimek DATALAN
 • 1
  Ján Bӧjtӧs ICT a security manager, DATALAN
  Ján Bӧjtӧs ICT a security manager, DATALAN

  Zodpovedný za presales aktivity a komunikáciu s technologickými partnermi. 

 • 1
  Marián Ďurkovič SANET
  Marián Ďurkovič SANET
 • 1
  Daniel Valúch CERN
  Daniel Valúch CERN
 • 1
  Jaroslav Holeček ZAP SR
  Jaroslav Holeček ZAP SR
 • 1
  Natália Kisková Aj ty v IT
  Natália Kisková Aj ty v IT
 • 1
  Jindřich Kasal IBM ČR a SR
  Jindřich Kasal IBM ČR a SR

  IBM Watson Analytics pre univerzitné školstvo

 • 1
  Pavel Chovanec Hewlett Packard Enterprise
  Pavel Chovanec Hewlett Packard Enterprise

  Vždy dostupné dáta, vždy dostupné wifi

 • 1
  Lukáš Bordák sales konzultant, CISCO
  Lukáš Bordák sales konzultant, CISCO

  Oblasť sieťových a bezpečnostných technológií.

 • 1
  Marián Kováčik Dell
  Marián Kováčik Dell

Partneri

Galéria 2016

 

Kontakt